Περιήγηση: Γιατροί χωρίς σύνορα

Διεθνή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Μετανάστες καταγγέλλουν βάναυσα pushback στην Ελλάδα

«Η οργά­νω­ση Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα έχει ενδεί­ξεις για μια επα­να­λαμ­βα­νό­με­νη πρα­κτι­κή μυστι­κών, παρά­νο­μων και συχνά βίαιων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων από την Ελλάδα»,…

Διεθνή
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την “αδιαφορία” της ΕΕ για τους μετανάστες που χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο

Οι Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα κατήγ­γει­λαν σήμε­ρα την «αδια­φο­ρία» των ευρω­παϊ­κών χωρών και τη «μετα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή τους» που, όπως υπο­στη­ρί­ζει η…

Κοινωνία
16χρονος πρόσφυγας: “Έχω προσπαθήσει να αυτοκτονήσω τρεις φορές — Αυτό το μέρος είναι η αιτία που θέλω να δώσω τέλος στη ζωή μου.”

Γρο­θιά στο στο­μά­χι είναι η επι­στο­λή 16χρονου Σύρου πρό­σφυ­γα που βρί­σκε­ται δύο μήνες στο Κέντρο Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης στον Έβρο…