Περιήγηση: ΕΛΑΣ

Πρόσωπα
Αντώνης Αγγελούλης (Βρατσάνος), ο θρυλικός αρχιμπουρλοτιέρης του ΕΛΑΣ, διοικητής της Ταξιαρχίας Σαμποτέρ του ΔΣΕ

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // «Για τους σαμπο­τα­ρι­στές μας δεν υπάρ­χου­νε φραγ­μοί Το φανέ­ρω­σαν στην πάλη, στα γεφύ­ρια, στη γραμ­μή. Τα…

Εκδηλώσεις
Φεστιβάλ κινηματογράφου «Για την Εθνική Αντίσταση» από τη New Star (19–25/2)

Η New Star τιμώ­ντας τις επε­τεί­ους ίδρυ­σης των Ε.Π.Ο.Ν. (Ενιαία Πανελ­λα­δι­κή Οργά­νω­ση Νέων) και Ε.Λ.Α.Σ. (Ελλη­νι­κός Λαϊ­κός Απε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός) διοργανώνει…