Περιήγηση: εμπάργκο

Διεθνή
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Προσπάθειες συμβιβασμού για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Με τα σχέ­δια ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης από την Ρωσία να συνε­χί­ζουν να προ­κα­λούν σοβα­ρές αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας, πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις…

Διεθνή
Η Μπιενάλε της Αβάνας καρφί στα μάτια των ιμπεριαλιστών Yankees –Κάτω τα χέρια από τη σοσιαλιστική Κούβα!

Η 14η Μπιε­νά­λε ‑θρί­αμ­βος της τέχνης ξεκί­νη­σε με συντρι­πτι­κή υπο­στή­ρι­ξη, παρά τις Κασ­σάν­δρες Περισ­σό­τε­ροι από 300 καλ­λι­τέ­χνες, γκα­λε­ρί­στες, χορη­γοί, κριτικοί…

Διεθνή
Κουβανή δασκάλα μουσικής: Ζήτησε κανείς ανθρωπιστική βοήθεια για την Florida που έχει 37.895 νεκρούς μέχρι τώρα;

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η πρω­ταρ­χι­κή ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια για την Κού­βα είναι η άρση του εμπάρ­γκο και όχι σαν αυτή την…