Περιήγηση: Εμφύλιος

Εκδηλώσεις
ΙστορίεςΕμφυλίουΑγάπης

Ιστο­ρί­ε­ςΕμ­φυ­λί­ουΑ­γά­πης  την Κυρια­κή  3. Απρι­λί­ου στις 18.00 στα πλαί­σια του πεν­θή­με­ρου αφιε­ρώ­μα­τος της Πει­ρα­μα­τι­κής Σκη­νής για τον Εμφύ­λιο. Ιστο­ρί­ε­ςΕμ­φυ­λί­ουΑ­γά­πης Tο…