Περιήγηση: Εμφύλιος

Ιστορία
Μια χούφτα γη

Γράφει ο Σφυροδρέπανος // Φεύγοντας -μια μέρα σαν και σήμερα, πριν από 67 χρόνια- από την ελληνική επικράτεια, κι υποχωρώντας…