Περιήγηση: ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Κοινωνία
Παναττική συγκέντρωση για τις συντάξεις & μέτρα ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι συντα­ξιού­χοι της Αττι­κής, απαι­τώ­ντας μέτρα ενί­σχυ­σης της Δημό­σιας Υγεί­ας και να απο­δο­θούν άμε­σα σε όλους…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση στο κτήμα Αξελού, ενάντια στην εγκατάλειψη τις κομπίνες και την αδιαφορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση στο κτή­μα Αξε­λού ✔️  Δεκά­δες συντα­ξιού­χοι μηχα­νι­κοί έδω­σαν ακό­μα μια φορά το παρόν στην πρόσκληση…

Επικαιρότητα
Αντιδημοκρατική και παράνομη επέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Παντοει­δείς ‑συντο­νι­σμέ­νες παρεμ­βά­σεις ενά­ντια στο ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, την ώρα που κλι­μα­κώ­νε­ται η παρέμ­βα­ση για παρα­πέ­ρα περι­στο­λή του δικαιώ­μα­τος της…

Προτεινόμενο
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 14 Δεκέμβρη στην Αθήνα

Πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο το Σάβ­βα­το 14 Δεκέμ­βρη στην Αθή­να διορ­γα­νώ­νουν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ — OAEE — Δημο­σί­ου — ΠΟΣΕ…