Περιήγηση: Ευγενία Καβαλλάρη

Βιβλίο
Με επιτυχία έγινε στη Βέροια η παρουσίαση των βιβλίων του Γιώργου Μαργαρίτη για την Επανάσταση του 1821

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 12/11 στην «Ελιά» της Βέροιας η παρου­σί­α­ση των βιβλί­ων του ιστορικού-καθηγητής…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αντώνης Φωστιέρης – Γιάννης Ψυχοπαίδης: «Ζωγραφική συνομιλία με την Ποίηση»

Γρά­φει η Ευγε­νία Καβαλ­λά­ρη // φιλό­λο­γος Ένα βιβλίο έκπλη­ξη από τις εκδό­σεις Καστα­νιώ­τη προ­στέ­θη­κε στις προ­θή­κες των βιβλιο­πω­λεί­ων και στις…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Με την Οκτωβριανή Επανάσταση και το σοβιετικό καθεστώς η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων του μόχθου απέκτησε αισιόδοξη προοπτική»

Παρου­σιά­στη­κε με επι­τυ­χία το βιβλίο «Ιστο­ρία και κομ­μου­νι­σμός» του Περι­κλή Παυ­λί­δη στη Βέροια Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου και σε κλίμα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με επιτυχία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Στη χώρα των Κιμ» στη Βέροια

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου (μετα­ξύ τους ο αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας Βέροιας Γ. Σοφια­νί­δης) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Κυρια­κής 19/11 στην «ΕΛΙΑ»…