Περιήγηση: Θανάσης Ν. Καραγιάννης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελααρ Μια ιστορία εκμετάλλευσης στις αποικίες καφέ

multatuli (ψευ­δώ­νυ­μο του συγ­γρα­φέα Έντουαρτ Ντά­ου­ες Ντέ­κερ) Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ Εισαγωγή…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Από τη σκοπιά του Διαλεκτικού Ιστορικού Υλισμού

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Από τη σκο­πιά του Δια­λε­κτι­κού Ιστο­ρι­κού Υλι­σμού Επι­μέ­λεια: Μιχα­ήλ Μιχα­ήλ. Φιλο­λο­γι­κή επι­μέ­λεια: Ρίτα Νικο­λα­ΐ­δου Όμι­λος Εκπαι­δευ­τι­κού Προβληματισμού…