Περιήγηση: Θανάσης Ν. Καραγιάννης

Συνεντεύξεις
Χάρης Σακελλαρίου: «Η θέση μας είναι με τους χουσμεκιάρηδες κι όχι με τους αφεντάδες»

Συνέντευξη, με την ευκαιρία της πτυχιακής εργασίας τους, των φοιτητριών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), κ.κ. Μαρίας Τράκα…