Περιήγηση: Ιαπωνία

Πολιτισμός
Ιεραρχήσεις

Μπορεί να μη γνώρισε τη δημοσιότητα που πήρε η καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων, πρόκειται όμως για ένα πολύ σημαντικό…