Περιήγηση: Ιράκ

Διεθνή
Ιράκ: Κόλαση σε νοσοκομείο με ασθενείς με Covid-19 — Τουλάχιστον 82 νεκροί και 110 τραυματίες από φωτιά (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών του Ιράκ ανα­κοί­νω­σε ότι 82 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και άλλοι 110 τραυ­μα­τί­στη­καν από την πυρκαγιά…

Ανακοινώσεις
Κοινή ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων για την εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σε κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους 42 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, μέχρι στιγ­μής, κατα­δι­κά­ζουν την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ στη Μέση Ανα­το­λή. Ανα­λυ­τι­κά, στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται: «Τα…

Ανακοινώσεις
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: «Εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση» η αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή του κατα­δί­κη για την αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ στο Ιράκ, που προ­κά­λε­σε το θάνα­το του Ιρα­νού στρα­τη­γού Κασέμ…