Περιήγηση: Ιράκ

Διεθνή
Σαράντα ακόμη νεκροί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία — Δηλώσεις καταδίκης από Χαμάς, Ρωσία, Ιράν

Περί­που 40 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν από τις δολο­φο­νι­κές αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία, στη διάρ­κεια της νύχτας,…

Διεθνή
Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε «στρατηγείο της Μοσάντ» στο βόρειο Ιράκ ανεβάζει την ένταση

Ο στρα­τός του Ιράν ανα­κοί­νω­σε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα πως εξα­πέ­λυ­σε ομο­βρο­ντί­ες βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων ενα­ντί­ον κέντρου «κατα­σκο­πεί­ας» του Ισραήλ…

Διεθνή
Άνευ προηγουμένου διπλωματικός μαραθώνιος Μπλίνκεν για την εξασφάλιση άνεσης στο Ισραήλ να δολοφονεί και τα σχέδια της επόμενης ημέρας

Άνευ προη­γου­μέ­νου διπλω­μα­τι­κός μαρα­θώ­νιος του Αμε­ρι­κα­νού υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλί­κεν, καθώς οι ΗΠΑ φοβού­νται γενι­κευ­μέ­νη έκρη­ξη στη Μέση Ανα­το­λή. Σήμερα…

Διεθνή
Ιράκ: Πυρπολήθηκε η πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη ως αντίδραση στο κάψιμο του κορανίου

Η πρε­σβεία της Σου­η­δί­ας στη Βαγδά­τη πυρ­πο­λή­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα κατά τη διάρ­κεια δια­δή­λω­σης που οργά­νω­σαν υπο­στη­ρι­κτές του θυελ­λώ­δους σιί­τη θρησκευτικού…