Περιήγηση: Ντονέτσκ

Επικαιρότητα
Ντονέτσκ: Μόσχα και Κίεβο εκτοξεύουν αλληλοκατηγορίες για τον βομβαρδισμό φυλακής που κρατούνταν 40 αιχμάλωτοι

Συνε­χί­ζο­νται χωρίς στα­μα­τη­μό οι ρωσο-ουκρα­νι­κές δια­μά­χες στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, με Μόσχα και Κίε­βο να εκτο­ξεύ­ουν κατη­γο­ρί­ες για πυραυλικά…

Διεθνή
«Λ.Δ. του Ντονέτσκ»: Σε επαφές με τη Βόρεια Κορέα ώστε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του

Η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σας «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα ότι η θανα­τι­κή ποι­νή που ισχύ­ει στην περιο­χή αυτή…

Επικαιρότητα
Ντονμπάς: Οι «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ διόρισαν πρεσβευτές στη Ρωσία

Περί­που δυό­μι­ση μήνες αφού η Ρωσία ανα­γνώ­ρι­σε τις αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ, αυτές διό­ρι­σαν πρε­σβευ­τές στη…

Διεθνή
Η αλήθεια για Ντονέτσκ-Λουχάνσκ: «Λαϊκές Δημοκρατίες» με… καπιταλιστική εξουσία

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία έφε­ρε ξανά στο προ­σκή­νιο της ειδη­σε­ο­γρα­φί­ας τις αυτο­α­πο­κα­λού­με­νες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λουχάνσκ,…

Διεθνή
Δεκάδες άμαχοι νεκροί και τραυματίες από ουκρανικό πύραυλο στο Ντονέτσκ

Οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι ουκρα­νι­κό πλήγ­μα προ­κά­λε­σε τον θάνα­το του­λά­χι­στον 16 ανθρώ­πων και τον τραυματισμό…

Επικαιρότητα
Ντονέτσκ: Ουκρανικούς βομβαρδισμούς σε σχολεία καταγγέλλουν οι ρωσόφωνοι

Τα κτί­ρια δύο σχο­λεί­ων, δύο Νηπια­γω­γεί­ων, ενός αθλη­τι­κού συγκρο­τή­μα­τος και ενός Πνευ­μα­τι­κού Κέντρου υπέ­στη­σαν ζημιές στο Ντο­νέ­τσκ και στη γειτονική…