Περιήγηση: Οκτωβριανή Επανάσταση

Απόψεις
Η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο θα τους στοιχειώνει για πάντα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δεν πρέ­πει να εκπλήσ­σει η πρό­σφα­τη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή υστε­ρία. Ριζω­μέ­νος στο DNA της αστι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός αποτελεί…