Περιήγηση: Παραδοσιακές συνταγές

Επικαιρότητα
Λοπαδο_τεμαχο_σελαχογαλεοκρανιολειψανο_δριμυποτριμματο_σιλφιοκαραβομελιτο_κατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφο_φαττοπεριστερα …

Η λέξη … λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων είναι γεύμα που αναφέρεται στην κωμωδία Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, όπου _μάλλον ήθελε να περιγράψει μονολεκτικά (και)…