Περιήγηση: Που θα πάμε τι θα δούμε τι θ’ ακούσουμε

Εκδηλώσεις
Που θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε …την Παρασκευή 9 Σεπτέμβρη

ΘΕΑΤΡΟ Αρι­στο­φά­νης στον Κορυ­δαλ­λό Ο Γιώρ­γος Κιμού­λης σκη­νο­θε­τεί τον Πλού­το του Αρι­στο­φά­νη επι­κε­ντρώ­νο­ντας σε ένα στοι­χείο που τις περισ­σό­τε­ρες φορές…