Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου

Κινηματογράφος
Φεντερίκο Φελίνι

Φρε­ντε­ρί­κο Φελί­νι, Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου και σενα­ριο­γρά­φος, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της «έβδο­μης τέχνης». Γόνος μεσο­α­στι­κής οικο­γέ­νειας του Ρίμινι,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου

1920 Γεν­νιέ­ται ο Φεντε­ρί­κο Φελί­νι. Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου και σενα­ριο­γρά­φος, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της «έβδο­μης τέχνης» (“Ντόλ­τσε Βίτα”,…