Περιήγηση: Azovstal

Διεθνή
Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στο Αζοφστάλ, σύμφωνα με έναν σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις μπή­καν στο έδα­φος του αχα­νούς εργο­στα­σί­ου χάλυ­βα Αζοφ­στάλ, στη Μαριού­πο­λη, ανέ­φε­ρε από­ψε ο επι­κε­φα­λής της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομάδας…