Περιήγηση: Danuvius guggenmosi

Πολιτισμός
ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: Στη Γερμανία ανακαλύφθηκαν απολιθώματα του ίσως παλαιότερου πιθήκου που περπάτησε όρθιος

Η ανα­κά­λυ­ψη στη Γερ­μα­νία των απο­λι­θω­μέ­νων οστών ενός αρχαί­ου πιθή­κου ηλι­κί­ας 11,62 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετών, του Δανού­βιου (Danuvius guggenmosi), δεί­χνει ότι…