Περιήγηση: El Sistema

Διεθνή
Βενεζουέλα: Απεβίωσε Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου, ο ιδρυτής του προγράμματος μουσικής εκπαίδευσης παιδιών και νέων

Ο Χοσέ Αντό­νιο Αμπρέ­ου, ο ιδρυ­τής του El Sistema, του προ­γράμ­μα­τος μου­σι­κής εκπαί­δευ­σης νέων στη Βενε­ζου­έ­λα που έσω­σε χιλιά­δες παιδιά…