Περιήγηση: Gay

Διεθνή
Eurovision, ποδήλατο, gay και άλλοι παράμετροι της επικοινωνιακής πολιτικής του Ισραήλ στο παιχνίδι των τετελεσμένων

«Τον επό­με­νο χρό­νο τα λέμε στην Ιερου­σα­λήμ», θριαμ­βο­λο­γού­σε ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου μετά τη νίκη της ερμη­νεύ­τριας Νέτα στον…