Περιήγηση: Hoax

Ατέχνως
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Fake news η «κλειστή» γέφυρα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βενεζουέλα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Την προη­γού­με­νη Τετάρ­τη 2 κοντέι­νερ και ένα βυτίο μπλο­κά­ρι­σε την γέφυ­ρα μετα­ξύ Κολομ­βί­ας και Βενε­ζου­έ­λας, μετα­δί­δει η…