Περιήγηση: Independent

Διεθνή
Independent: Η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να σπείρει μίσος στον απόηχο των πυρκαγιών — να πώς απέτυχε

Oι επι­κρι­τές στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας αλλά και στο εξω­τε­ρι­κό ήδη χρη­σι­μο­ποιούν την κατα­στρο­φή για πολι­τι­κά παι­χνί­δια, διεκ­δι­κώ­ντας επαί­νους για…