Περιήγηση: Ingmar Bergman

Επικαιρότητα
Τρεις αντιπροσωπευτικές ταινίες του Μπέργκμαν δωρεάν στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTflix

Ο Ίνγκ­μαρ Μπέρ­γκ­μαν, μία από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές μορ­φές του καλ­λι­τε­χνι­κού κόσμου και ένας από τους κορυ­φαί­ους σκη­νο­θέ­τες και σενα­ριο­γρά­φους του…