Περιήγηση: Jorit Agoch

Κοινωνία
Γιγαντιαίο γκράφιτι με τη μορφή του Τσε Γκεβάρα στη Νάπολη

Ενα τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων γκρά­φι­τι που απει­κο­νί­ζει τον θρυ­λι­κό κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα δημιούρ­γη­σε ο ολλαν­δι­κής κατα­γω­γής ναπο­λι­τά­νος Jorit Agoch.…