Περιήγηση: MAZLOUM ABDI

Διεθνή
Στρατιωτικός Διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF): Δεν ξέρουμε ποιον να εμπιστευτούμε 

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Ο στρα­τιω­τι­κός αρχη­γός των Κούρ­δων Mazloum Abdi εξη­γεί για­τί οι δυνά­μεις του είναι τελι­κά έτοι­μες να συνερ­γα­στούν με…