Περιήγηση: Mustafa Suphi

Διεθνή
Τουρκία: Εκδηλώσεις τιμής στον ιδρυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μουσταφά Σούφι

Με εκδη­λώ­σεις πολι­τι­κού και πολι­τι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) τίμη­σε χθες τον ιδρυ­τή του, Μου­στα­φά Σού­φι (Mustafa Suphi),…