Περιήγηση: Ramón Cardona Nuevo

Διεθνή
Πέθανε ο Κουβανός συνδικαλιστής Ramón Cardona Nuevo — Συλλυπητήριο μήνυμα του ΠΑΜΕ

«Έφυ­γε» από τη ζωή ο πρω­το­πό­ρος Κου­βα­νός συν­δι­κα­λι­στής, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Συνο­μο­σπον­δί­ας Εργα­τών Κού­βας (CTC) και υπεύ­θυ­νος του Περι­φε­ρεια­κού Γραφείου…