Περιήγηση: Tesla

Διεθνή
Ίλον Μασκ: Θέλει να προχωρήσει σε απολύσεις γιατί έχει… «κακό προαίσθημα» για την οικονομία!

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πρό­σχη­μα ενός… «κακού προ­αι­σθή­μα­τος» για το μέλ­λον της οικο­νο­μί­ας, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Tesla Ίλον Μασκ προ­α­νήγ­γει­λε απολύσεις!…

Διεθνή
Οι εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας κατά του διατάγματος Τραμπ για τους μετανάστες. Γιατί;

Περί­που 130 εται­ρεί­ες, μετα­ξύ των οποί­ων κάποια από τα μεγα­λύ­τε­ρα ονό­μα­τα του χώρου της τεχνο­λο­γί­ας, υπέ­γρα­ψαν ένα νομι­κό έγγραφο -…