Περιήγηση: tsunami

Επικαιρότητα
Τσουνάμι: Συγκλονιστικά πλάνα από τα κύματα και την ηφαιστειακή έκρηξη στα νησιά Τόνγκα

Το Εθνι­κό Γρα­φείο Εκτά­κτων Κατα­στά­σε­ων της Χιλής (Onemi) προει­δο­ποί­η­σε το Σάβ­βα­το για την πιθα­νό­τη­τα ενός «μικρού τσου­νά­μι» στο νησί του…