Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι κομμουνιστές είναι οι νεκροθάφτες του φασισμού

Στις 24 Απρι­λί­ου 1945, τα απε­λευ­θε­ρω­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα του Κόκ­κι­νου Στρα­τού εισέ­βα­λαν στους δρό­μους του Βερο­λί­νου. Οι μέρες των ναζί είναι πλέ­ον μετρημένες.

Οι κομ­μου­νι­στές είναι οι νεκρο­θά­φτες του φασι­σμού. Αργά ή γρή­γο­ρα θα γκρε­μί­σουν το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο για να χτί­σουν έναν κόσμο που θα έχει στο κέντρο τς προ­σο­χής του τον άνρω­πο και τις ανά­γκες του.

Περισ­σό­τε­ρα στα επι­συ­να­πτό­με­να θέματα:

antifasistiki niki1 antifasistiki niki6
antifasistiki niki2 antifasistiki niki9
antifasistiki niki7 antifasistiki niki8
antifasistiki niki10 nazi
kokkinos stratos antifasistiki niki11
ausvits antifasistiki niki4
antifasistiki niki5 antifasistiki niki3
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο