Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρομάτης

Έφυ­γε από τη ζωή, σε ηλι­κία 82 ετών, ο ηθο­ποιός Βασί­λης Μαυ­ρο­μά­της είναι από τους παλιούς ηθο­ποιούς με πολ­λές συμ­με­το­χές σε ται­νί­ες τη δεκα­ε­τία του ’60 και ’70. Δού­λε­ψε και ως εκφω­νη­τής και παρου­σια­στής. Στον κινη­μα­το­γρά­φο ενσάρ­κω­σε κυρί­ως ρόλους ζεν πρε­μιέ. Επί­σης «δάνει­σε» τη φωνή του σε πολ­λές δια­φη­μί­σεις στην τηλεόραση.

mauromatis2

Μετά από αρκε­τά χρό­νια συμ­με­τεί­χε ξανά το 2011 στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία “Το πέταγ­μα του κύκνου”.

mauromatis1

Γεν­νή­θη­κε στον Πει­ραιά στις 15 Απρι­λί­ου 1935 και σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ελλη­νι­κού Ωδεί­ου, από όπου απο­φοί­τη­σε το 1957. Ίδρυ­σε και διηύ­θυ­νε τις μπουάτ “Παρά­γκα” και “Αυλαία”. Ήταν ιδρυ­τής και πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εκφω­νη­τών. Δημιούρ­γη­σε δικό του studio ηχο­γρά­φη­σης, το Studio Sting.

Παντρεύ­τη­κε τέσ­σε­ρις φορές. Η δεύ­τε­ρη σύζυ­γός του ήταν η τρα­γου­δί­στρια Καί­τη Χωμα­τά (απέ­κτη­σαν μαζί δυο κόρες) και η τρί­τη, η ηθο­ποιός Λίλα Καφα­ντά­ρη (απέ­κτη­σαν μια κόρη) την Ηλιά­να Μαυ­ρο­μά­τη που ακο­λου­θεί τα χνά­ρια τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο