Αρχεία ανά μήνα: Ιούνιος, 2016

Σκίτσα
(Δι)πολυφωνία

Το σκίτσο έχει ξαναδημοσιευτεί στο Ατέχνως. Ήταν το πρώτο σκίτσο που δημιούργησε ο Πάνος για το περιοδικό μας και παραμένει…