Αποτελέσματα Αναζήτησης: Γεώργιος Παπανικολάου (43)

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1473 Γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος, πολω­νός αστρο­νό­μος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας 1674 Αγγλία και Ολλαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρί­το Αγγλο-Ολλαν­δι­κό Πόλε­μο, υπο­γρά­φουν τη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 13 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1497 Ο Πάπας Αλέ­ξαν­δρος ΣΤ΄ αφο­ρί­ζει τον Τζι­ρό­λα­μο Σαβο­να­ρό­λα, ιερέα και κυβερ­νή­τη της Φλω­ρε­ντί­ας, γνω­στό για το μένος του κατά της…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1473 Γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος, πολω­νός αστρο­νό­μος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας https://atexnos.gr/νικόλαος-κοπέρνικος/ 1674 Αγγλία και Ολλαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρί­το Αγγλο-Ολλαν­δι­κό Πόλε­μο, υπογράφουν…