Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Champions League: Πρώτη ήττα ο Ολυμπιακός

Το «πάλε­ψε» όσο μπο­ρού­σε, είχε μεγά­λες ευκαι­ρί­ες χωρίς να τις εκμε­ταλ­λευ­τεί, αλλά στο τέλος ο Ολυ­μπια­κός δεν τα κατά­φε­ρε στο «Ντρα­γκάο», γνω­ρί­ζο­ντας την ήττα από την Πόρ­το στο «Ντρα­γκάο», που επι­κρά­τη­σε με 2–0 χάρις στα γκολ των Φάμπιο Βιεϊ­ρά στο 11’ και Ολι­βέι­ρα στο 85’, στο πλαί­σιο της 2ης αγω­νι­στι­κής των ομί­λων του Champions League.

Οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» μπή­καν πολύ «μου­δια­σμέ­να» στο παι­χνί­δι, γεγο­νός που εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε από­λυ­τα η Πόρ­το, που πήρε «κεφά­λι» στο σκορ με τη συμπλή­ρω­ση μόλις 11 λεπτών αγώνα.

Ο Μπου­χα­λά­κης προ­σπά­θη­σε να διώ­ξει μετά από πάσα του Σεμέ­δο, αλλά η μπά­λα χτύ­πη­σε στο πόδι που στη­ρι­ζό­ταν και κατέ­λη­ξε στον Σέρ­τζιο Ολι­βέι­ρα, ο οποί­ος έκα­νε γρή­γο­ρα το γύρι­σμα μέσα από την περιο­χή, όμως ούτε ο Εμβι­λά κατά­φε­ρε να απο­μα­κρύ­νει σωστά. Αντι­θέ­τως, την έστρω­σε στον Φάμπιο Βιέι­ρα, ο οποί­ος με αρι­στε­ρό πλα­σέ μέσα από την περιο­χή άνοι­ξε το σκορ.

Στο 28’ ο Σα απο­σό­βη­σε την τελευ­ταία στιγ­μή τη μπα­λιά του Ολι­βέι­ρα προς τον Μαρε­γκά, ενώ στο 40’ ο Βαλ­μπου­ε­νά έχα­σε μεγά­λη ευκαι­ρία όταν πλά­σα­ρε από κοντά με εξου­δε­τε­ρω­μέ­νο τον Μαρ­τσε­σίν, αλλά ο Εμπε­μπά έδιω­ξε με κεφα­λιά πριν η μπά­λα περά­σει τη γραμμή.

Στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο ο Ολυ­μπια­κός μπή­κε πολύ πιο δυνα­τά στο γήπε­δο και μετά το 50’ άρχι­σε να πιέ­ζει πάρα πολύ τους «δρά­κους», φτά­νο­ντας μάλι­στα την κατο­χή της μπά­λας στο 58%.
Στο 52’ ο Ραν­τζέ­λο­βιτς έκα­νε εξαι­ρε­τι­κό πλα­σέ στην κίνη­ση μέσα από την περιο­χή από σέντρα του Βαλ­μπου­ε­νά, αλλά ο Μαρ­τσε­σίν απέ­κρου­σε εντυ­πω­σια­κά, ενώ στο 59’ από… στρα­βο­κλω­τσιά του Πέπε στην άμυ­να της Πόρ­το, ολι­γώ­ρη­σαν τόσο ο Ελ Αρα­μπί, όσο και ο Εμβι­λά που είχαν «τρυ­πώ­σει» στην «καρ­διά» της άμυ­νας και δεν πρό­λα­βαν να απλώ­σουν τα πόδια τους.

Ο Ολυ­μπια­κός συνέ­χι­σε να πιέ­ζει, αφή­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους χώρους στην Πόρ­το και στη μονα­δι­κή… αδρά­νεια της άμυ­νάς του στο β’ μέρος, ο Μαρε­γκά γύρι­σε τη μπά­λα στο κατάλ­λη­λο σημείο κι ο Ολι­βέι­ρα από κοντά δια­μόρ­φω­σε το τελι­κό 2–0.

Διαι­τη­τής: Ντά­νιελ Σίε­μπερτ (Γερ­μα­νία)
Κίτρι­νες: Κορό­να, Ουρί­μπε, Μανα­φά — Φορτούνης

Οι συν­θέ­σεις των δύο ομάδων:
ΠΟΡΤΟ (Σ. Κον­σεϊ­σάο): Μαρ­τσε­σίν, Μανα­φά, Εμπε­μπά, Πέπε, Ζαϊ­ντού, Σέρ­τζιο Ολι­βέι­ρα (89’ Μπα­ρό), Ουρί­μπε, Οτά­βιο (69’ Γκρού­γιτς), Κορό­να (69’ Εβα­νίλ­σον), Φάμπιο Βιέι­ρα (63’ Νακα­τζί­μα), Μαρεγκά.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρ­τίνς): Σα, Ραφί­νια, Σεμέ­δο, Σισέ, Χολέ­μπας (70’ Βινά­γκρε), Μπου­χα­λά­κης (84’ Πέπε), Εμβι­λά, Μασού­ρας (53’ Φορ­τού­νης), Βαλ­μπου­ε­νά (84’ Χασάν), Ραν­τζέ­λο­βιτς (70’ Μπρού­μα), Αραμπί.

 

gigien3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο