Περιήγηση: Αυτοκίνητα

Κοινωνία
Αττική Οδός: Παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένα ΙΧ — Συνεχίζεται το «μπαλάκι» των ευθυνών

Συνε­χί­ζο­νται ακό­μα και τώρα οι προ­σπά­θειες για τον απε­γκλω­βι­σμό των οχη­μά­των που έχουν παρα­μεί­νει εγκλω­βι­σμέ­να από τη Δευ­τέ­ρα, σε διάφορα…