Περιήγηση: Ηλίας Σιώρας

Επικαιρότητα
Ηλίας Σιώρας: Μοναδική λύση η επίταξη του ιδιωτικού τομέα

«Βιώ­νου­με μια μόνι­μη επι­βα­ρυ­μέ­νη κατά­στα­ση» σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός», Ηλί­ας Σιώ­ρας, μιλώ­ντας σήμε­ρα στον Real FM…

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας στον «Ευαγγελισμό»: Δεν χρειάζονται υποκριτικά χειροκροτήματα αλλά μέτρα για να ανασάνουν τα νοσοκομεία

Χρειά­ζο­νται μαζι­κές προ­σλή­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, εδώ και τώρα επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα Βαρέα…

Ατέχνως
Ηλ. Σιώρας: 50% ο κίνδυνος θνητότητας για τους δεκάδες διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ

«Η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στον Ευαγ­γε­λι­σμό και σε άλλα νοσο­κο­μεία κάνουν επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη άμε­σης επί­τα­ξης του ιδιω­τι­κού τομέα», επεσήμανε…

Προτεινόμενο
. ΣΙΩΡΑ Άμεση και πραγματική επίταξη του ιδ. τομέα της Υγείας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Featured Video Play Icon
Ηλίας Σιώρας: Άμεση και πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ΒΙΝΤΕΟ)

Την άμε­ση ανά­γκη για μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού και για πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της υγεί­ας, τόνι­σε ο Ηλίας…

Προτεινόμενο
ΣΙΩΡΑΣ«Το μόνο που θα δώσει λύση είναι η πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών»
Featured Video Play Icon
Ηλίας Σιώρας: «Το μόνο που θα δώσει λύση είναι η πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών»

«Ποτέ τα πράγ­μα­τα στον “Ευαγ­γε­λι­σμό” από την αρχή της παν­δη­μί­ας δεν ήταν τόσο δύσκο­λα», είπε μιλώ­ντας στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Αθή­να…

Προτεινόμενο
Δήλωση Ηλία Σιώρα για το δήθεν άνοιγμα νέων ΜΕΘ: «Αν αυτό δεν είναι απανθρωπιά, τότε τι είναι;»

«Ανοί­γουν» σήμε­ρα 12 νέες κλί­νες ΜΕΘ-Covid στο Νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός προ­κει­μέ­νου να καλυ­φθούν οι πιε­στι­κές ανά­γκες που δημιουρ­γεί η παν­δη­μία η…