Περιήγηση: Κίνα

Προτεινόμενο
Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο COVID-19 δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στην Κίνα

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών δια­βε­βαιώ­νουν σε έκθε­σή τους που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες, Παρα­σκευή, ότι δεν υπάρ­χει καμία από­δει­ξη ότι ο νέος…

Διεθνή
Κούβα: «Ψευδές» το δημοσίευμα της Wall Street Journal περί βάσης κατασκοπείας της Κίνας

Η διπλω­μα­τία της Κού­βας χαρα­κτή­ρι­σε χθες Πέμ­πτη «ψευ­δές και ανυ­πό­στα­το» δημο­σί­ευ­μα στον αμε­ρι­κα­νι­κό Τύπο περί υπο­τι­θέ­με­νης συμ­φω­νί­ας που θα επιτρέψει…

Διεθνή
Microsoft: Κινέζοι χάκερς κατασκοπεύουν κρίσιμες αμερικανικές υποδομές – Για παραπληροφόρηση κάνει λόγο το Πεκίνο

Μια κρα­τι­κά χρη­μα­το­δο­τού­με­νη κινε­ζι­κή ομά­δα χάκερ διείσ­δυ­σε σε «κρί­σι­μες υπο­δο­μές» των ΗΠΑ –από τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες ως κόμ­βους μετα­φο­ρών—, προει­δο­ποί­η­σαν χθες, Τετάρτη,…

Διεθνή
Νέο επεισόδιο στις “κόντρες” ΗΠΑ-ΕΕ: πρόστιμο στο μονοπώλιο Facebook-Instagram “Meta” …και στο βάθος Κίνα

Τις εντει­νό­με­νες αντι­θέ­σεις μετα­ξύ ΗΠΑ και ΕΕ, παρά τις διά­φο­ρες προ­σπά­θειες ανα­ζή­τη­σης συμ­βι­βα­σμών τα τελευ­ταία χρό­νια, ήρθε να «υπεν­θυ­μί­σει» η…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις «άνευ προηγουμένου» εν μέσω της επίσκεψης απεσταλμένου της Κίνας

Νέες ρωσι­κές αερο­πο­ρι­κές επι­θέ­σεις εξα­πο­λύ­θη­καν ενα­ντί­ον του Κιέ­βου και άλλων περιο­χών της Ουκρα­νί­ας τα ξημε­ρώ­μα­τα, καθώς κινέ­ζος απε­σταλ­μέ­νος βρί­σκε­ται στην…