Περιήγηση: Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Διεθνή
ΣΦΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ: Βραδινές επιδρομές στη Γάζα — Πάνω από 17.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι Φωτο+VIDEO

Με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και άλλων Ευρω­α­τλα­ντι­κών συμ­μά­χων, το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει το δολο­φο­νι­κό σφυ­ρο­κό­πη­μα σε όλη τη Λωρί­δα της…

Διεθνή
Γάζα, 60 μέρες μετά

Εξή­ντα μέρες συμπλη­ρώ­θη­καν από όταν ο ισραη­λι­νός στρα­τός ξεκί­νη­σε το νέο μακε­λειό σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού, αφή­νο­ντας πίσω του…

Διεθνή
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ το ΜΑΚΕΛΕΙΟ από το ΚΡΑΤΟΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟ: Κλιμακώνεται η επίθεση του ισραηλινού στρατού στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι επι­χει­ρή­σεις του ισραη­λι­νού στρα­τού στην νότια Λωρί­δα της Γάζας, με ακα­τά­παυ­στους βομ­βαρ­δι­σμούς στην πόλη Χάν Γιου­νίς, την οποία…

Διεθνή
Κατεχόμενη Παλαιστίνη: 15.900 οι νεκροί Παλαιστίνιοι | Προσπάθειες «ελαχιστοποίησης» (!) της σφαγής αμάχων “βλέπουν” οι ΗΠΑ, βάζοντας πλάτη στο έγκλημα

Κλι­μά­κω­ση της σφα­γής και στη νότια Γάζα από τον κατο­χι­κό στρα­τό Σε νέα φάση κλι­μά­κω­σης της σφα­γής, με βομ­βαρ­δι­σμούς και…

Εκδηλώσεις
Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης της ΚΝΕ για την ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: “Τραγουδάμε και πολεμάμε για τη ζωή”…

Χιλιά­δες νέοι και νέες, άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών σμί­γουν τις φωνές τους στη μεγά­λη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον σκλη­ρά δοκι­μα­ζό­με­νο και…