Περιήγηση: Μαρία Πολυδούρη

Πρόσωπα
Μαρία Πολυδούρη, αγάπησε τη ζωή με πάθος και αντιστάθηκε στα κοινωνικά πρέπει της εποχής της

Η Μαρία Πολυ­δού­ρη έζη­σε τα νεα­νι­κά της χρό­νια στο Γύθειο, στα Φιλια­τρά και την Καλα­μά­τα, ακο­λου­θώ­ντας τις μετα­θέ­σεις του γυμνα­σιάρ­χη πατέ­ρα της.…