Περιήγηση: Ουκρανία

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τους δύο νεαρούς φυλακισμένους Ουκρανούς κομμουνιστές

Για πάνω από 100 μέρες κρα­τού­νται από τις ουκρα­νι­κές αρχές ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρανίας,…

Κοινωνία
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Καταδικάζει την απαγόρευση έργων Ρώσων συνθετών στην Ουκρανία

Την κατα­δί­κη του στην υπερ­ψή­φι­ση από το κοι­νο­βού­λιο της Ουκρα­νί­ας των δυο νομο­σχε­δί­ων με τα οποία επι­βάλ­λο­νται απα­γο­ρεύ­σεις στα έργα…

Διεθνή
Ουκρανία: Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εν μέσω πολέμου επειδή είναι «σοβιετικά κατάλοιπα»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Για λόγους «πατριω­τι­κούς» καταρ­γού­νται οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις για επι­χει­ρή­σεις που έχουν προ­σω­πι­κό κάτω από 250 άτομα.…

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Κυρώσεις στον πολιτισμό — Απαγορεύει έργα Ρώσων συγγραφέων και συνθετών

Το κοι­νο­βού­λιο της Ουκρα­νί­ας υπερ­ψή­φι­σε σήμε­ρα δύο νομο­σχέ­δια με τα οποία επι­βάλ­λο­νται περιο­ρι­σμοί στα ρωσι­κά βιβλία και τη μου­σι­κή, καθώς…

Επικαιρότητα
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία: Ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» του ιμπεριαλιστικού πολέμου με νέες αποστολές όπλων στην Ουκρανία

Περισ­σό­τε­ρο «λάδι στη φωτιά» του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία ρίχνουν οι κυβερ­νή­σεις της Γαλ­λί­ας, της Γερ­μα­νί­ας και της…

Διεθνή
Ουκρανία: 100 μέρες από την σύλληψη των δυο στελεχών της Κομμουνιστικής Νεολαίας — Αγνοείται η τύχη τους

Πάνω από 100 ημέ­ρες συμπλη­ρώ­θη­καν από την ημέ­ρα που οι ουκρα­νι­κές αρχές, στο πλαί­σιο αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων και στη βάση αστήρικτων…