Περιήγηση: πανδημία COVID-19

Επικαιρότητα
Κορωνοϊός: Έκτακτα νέα μέτρα στην Αττική — Περιορισμοί στις συναθροίσεις — Αναβάλλονται οι συναυλίες

Ανώ­τα­το όριο 9 ατό­μων σε συνα­θροί­σεις, ανα­στο­λή συναυ­λιών τόσο σε ανοι­χτούς όσο και σε κλει­στούς χώρους, πλα­φόν 20 ατό­μων σε…