Περιήγηση: Πετρούπολη

Επικαιρότητα
Πετρούπολη: Περήφανη, αξιοπρεπή μάχη έδωσε ο Βαγγέλης Σίμος

Γώγος, Παξι­μα­δάς, Κοτσα­μπάς, Βαγ­γέ­λης Σίμος, μακρά παρά­δο­ση προ­σφο­ράς στους Πετρου­πο­λιώ­τες στα­μά­τη­σε σήμε­ρα. Ο Βαγ­γέ­λης Σίμος, δήμαρ­χος με τη Λαϊ­κή Συσπείρωση…

Επικαιρότητα
Η Πετρούπολη χρειάζεταιαγωνιστές και όχι υλοποιητές της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στον Βαγγέλη Σίμο

Σε κλί­μα μαχη­τι­κό­τη­τας, αισιο­δο­ξί­ας και αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής η πολύ μαζι­κή κεντρι­κή προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση της «Λαϊ­κής…

Επικαιρότητα
ΛΑΣΥ Πετρούπολης: Απάντηση σε μια βρώμικη και συκοφαντική δημοσίευση σε βάρος του δημάρχου Πετρούπολης Β. Σίμου

Σε μια βρώ­μι­κη και συκο­φα­ντι­κή δημο­σί­ευ­ση σε βάρος του δημάρ­χου Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμου, εκλεγ­μέ­νου με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και εκ…

Επικαιρότητα
Βαγγέλης Σίμος: Απλώνουμε το χέρι σε όλους για να συνεχίσει η Πετρούπολη να είναι η πόλη του λαού και της νεολαίας

Σε επι­στο­λή ενό­ψει του δεύ­τε­ρου γύρου των δημο­τι­κών εκλο­γών στην Πετρού­πο­λη ο Βαγ­γέ­λης Σίμος υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…

Παιδεία
Πανελλαδικές εξετάσεις: Επιστολή του δημάρχου Πετρούπολης Β. Σίμου στους μαθητές

Σε επι­στο­λή του στους μαθη­τές για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, ο Βαγ­γέ­λης Σίμος, Δήμαρ­χος Πετρού­πο­λης, σημειώ­νει: «Αγα­πη­τοί μαθη­τές, αγα­πη­τές μαθή­τριες, Μπροστά…

Επικαιρότητα
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ — Β. Σίμος: Από αύριο συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά για την επανεκλογή!

Στην Πετρού­πο­λη η πρω­τιά της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» φάνη­κε από την αρχή και επι­βε­βαιω­νό­ταν κάθε φορά που γίνο­νταν γνω­στά τα αποτελέσματα…