Περιήγηση: Πλοίο

Κοινωνία
Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Τα ερωτήματα και η προφητική καταγγελία των επαγγελματιών οδηγών για την πλοιοκτήτρια

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Από τη δημο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να, τις μαρ­τυ­ρί­ες επι­βα­τών και επαγ­γελ­μα­τιών οδη­γών οι οποί­οι έχουν πρό­τε­ρη εμπειρία…

Επικαιρότητα
Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Διασώθηκε 21χρονος οδηγός — Ελπίδες για τον εντοπισμό και των άλλων αγνοουμένων

Ο 21χρονος Λευ­κο­ρώ­σος, ένας από τους 11 αγνο­ού­με­νος, που εντο­πί­στη­κε σήμε­ρα ζωντα­νός στην πρύ­μνη του πλοί­ου Euroferry Olympia και απεγκλωβίστηκε,…

Επικαιρότητα
Φωτιά πλοίο Euroferry Olympia: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους 12 αγνοούμενους — Συνελήφθη ο πλοίαρχος και 2 μηχανικοί

Κορυ­φώ­νε­ται η αγω­νία για τους 12 αγνο­ού­με­νους του φλε­γό­με­νου πλοί­ου «Euroferry Olympia», ενώ όσο περ­νούν οι ώρες οι ελπί­δες λιγοστεύουν.…

Επικαιρότητα
Φωτιά πλοίο Euroferry Olympia: Αγωνία για τους 12 αγνοούμενους- Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τους

Συνε­χί­ζε­ται το έργο της πυρό­σβε­σης στο επι­βα­τη­γό-οχη­μα­τα­γω­γό πλοίο Euroferry Olympia στο οποίο χθες εκδη­λώ­θη­κε πυρ­κα­γιά, πιθα­νόν στο τρί­το κατά­στρω­μα, ενώ…

Επικαιρότητα
Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Διασώθηκαν οι δύο εγκλωβισμένοι — Διακόπηκαν οι έρευνες — Αγνοούνται 11

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η διά­σω­ση των δύο εγκλω­βι­σμέ­νων οδη­γών που βρί­σκο­νταν στο φλε­γό­με­νο πλοίο «Euroferry Olympia», στο οποίο τα μεσά­νυ­χτα ξέσπα­σε πυρκαγιά…