Περιήγηση: Ποταμός Έβρος

Κοινωνία
Επιβεβαίωση για το νεκρό κοριτσάκι στη νησίδα του Εβρου — Προσπάθεια Μηταράκη για μετάθεση ευθυνών στην Τουρκία

Ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου, Νότης Μητα­ρά­κης, επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα τον Έβρο και ανά­με­σα σε άλλα που δήλω­σε επι­βε­βαί­ω­σε το θάνατο…

Επικαιρότητα
Ένας νεκρός και 17 τραυματίες σε τροχαίο (μετά από καταδίωξη) δυστύχημα με μετανάστες

Τρο­χαίο δυστύ­χη­μα με μετα­νά­στες σημειώ­θη­κε στη Ροδό­πη, με απο­λο­γι­σμό έναν νεκρό και 17 τραυ­μα­τί­ες. Όπως ανα­κοί­νω­σε η ΕΛΑΣ, το περιστατικό…

Κοινωνία
Μια νεκρή και δύο τραυματίες στον ποταμό Έβρο, όταν μετανάστες βρέθηκαν σε διασταυρούμενα πυρά

Μια γυναί­κα σκο­τώ­θη­κε στον Έβρο, όταν Τούρ­κοι και Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες άνοι­ξαν πυρ κατά μετα­να­στών που προ­σπα­θού­σαν να φτά­σουν στην ελληνική…