Περιήγηση: Ποταμός Έβρος

Κοινωνία
Μια νεκρή και δύο τραυματίες στον ποταμό Έβρο, όταν μετανάστες βρέθηκαν σε διασταυρούμενα πυρά

Μια γυναί­κα σκο­τώ­θη­κε στον Έβρο, όταν Τούρ­κοι και Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες άνοι­ξαν πυρ κατά μετα­να­στών που προ­σπα­θού­σαν να φτά­σουν στην ελληνική…