Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Απριλίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 1 Απριλίου

334 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος διαβαίνει τον Ελλήσποντο και αρχίζει την εκστρατεία του στην Ανατολή. 527 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστίνος Α’ ορίζει…