Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου

Ιστορία
Σαν σήμερα η τραγωδία του Καϊρου, μία από τις μεγαλύτερες στην Ιστορία του ποδοσφαίρου 

Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 1974, μία ημέ­ρα γιορ­τής, μετα­τρά­πη­κε σε πραγ­μα­τι­κή τρα­γω­δία. Στην αιγυ­πτια­κή πρω­τεύ­ου­σα, είχε προγραμματιστεί…

Πρόσωπα
Τόμας Αλβα Εντισον: Ενας στυγνός καπιταλιστής, από αυτούς που σηματοδότησαν το σαθρό «αμερικάνικο όνειρο»

Στις 18 Οκτω­βρί­ου 1931 πεθαί­νει ο Τόμας Αλβα Εντι­σον. Γεν­νή­θη­κε στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 1847. Ενας στυ­γνός καπι­τα­λι­στής, από αυτούς που…