Περιήγηση: Σαν σήμερα 15 Απριλίου

Πρόσωπα
Κοραής Αδαμάντιος, ο χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος της προεπαναστατικής αστικής τάξης

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Αδα­μά­ντιος Κορα­ής (1748–1833), φιλό­λο­γος και ηθι­κο­φι­λό­σο­φος, «δάσκα­λος του γένους». Γεν­νή­θη­κε στη Σμύρ­νη από Χιώτες…