Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Απριλίου

Σκίτσα
Με όπλα στα χέρια των εργατών, και τη φωνή του Φιντέλ διακήρυξαν τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της επανάστασής τους

15 Απρί­λη 1961. Αμε­ρι­κα­νι­κά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη «Β‑26», ε προ­δο­τι­κό και δει­λό τρό­πο και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ψεύ­τι­κα δια­κρι­τι­κά της κου­βα­νι­κής αερο­πο­ρί­ας, βομ­βαρ­δί­ζουν τις…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 16 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1178 π.Χ. Ο Οδυσ­σέ­ας επι­στρέ­φει στην Ιθά­κη, σύμ­φω­να με επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να του ελλη­νο­αρ­γε­ντι­νού αστρο­νό­μου Κων­στα­ντί­νου Βαϊ­κού­ση και του αργε­ντί­νου βιο­φυ­σι­κού Μαρσέλο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1178 π.Χ. Ο Οδυσ­σέ­ας επι­στρέ­φει στην Ιθά­κη, σύμ­φω­να με επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να του ελλη­νο­αρ­γε­ντι­νού αστρο­νό­μου Κων­στα­ντί­νου Βαϊ­κού­ση και του αργε­ντί­νου βιο­φυ­σι­κού Μαρσέλο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Απριλίου

1178 π.Χ. Ο Οδυσ­σέ­ας επι­στρέ­φει στην Ιθά­κη, σύμ­φω­να με επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να του ελλη­νο­αρ­γε­ντι­νού αστρο­νό­μου Κων­στα­ντί­νου Βαϊ­κού­ση και του αργε­ντί­νου βιο­φυ­σι­κού Μαρσέλο…