Περιήγηση: Σαν σήμερα 30 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 30 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1814 Οι σύμ­μα­χοι κατα­λαμ­βά­νουν το Παρί­σι βάζο­ντας τέλος στην επί δεκα­ε­τία κυριαρ­χία του Ναπο­λέ­ο­ντα στην Ευρώ­πη. 1822 Οι Τούρ­κοι σφα­γιά­ζουν τους κατοίκους…

Ατέχνως
Η …τραγωδία, η εκδίκηση &… …ένας πίνακας ζωγραφικής! — Σφαγή της Χίου-30 Μαρτίου 1822

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Η …τρα­γω­δία, η εκδί­κη­ση &… …ένας πίνα­κας ζωγρα­φι­κής! Σφα­γή της Χίου-30 Μαρ­τί­ου 1822 Φραν­τσέ­σκο Άγιεζ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 30 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1814 Οι σύμ­μα­χοι κατα­λαμ­βά­νουν το Παρί­σι βάζο­ντας τέλος στην επί δεκα­ε­τία κυριαρ­χία του Ναπο­λέ­ο­ντα στην Ευρώ­πη. 1822 Οι Τούρ­κοι σφα­γιά­ζουν τους κατοίκους…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 30 Μαρτίου

1814 Οι σύμ­μα­χοι κατα­λαμ­βά­νουν το Παρί­σι βάζο­ντας τέλος στην επί δεκα­ε­τία κυριαρ­χία του Ναπο­λέ­ο­ντα στην Ευρώ­πη. 1822 Οι Τούρ­κοι σφα­γιά­ζουν τους κατοίκους…

Εικαστικές Τέχνες
ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, «οι Πατατοφάγοι», ένας ύμνος στη χειρωνακτική εργασία και η ταύτισή του με τους ανθρώπους του μόχθου

Γρά­φει η Ελέ­νη Μαρ­κά­κη // «Έχω προ­σπα­θή­σει  να τονί­σω το πως αυτοί οι άνθρω­ποι τρώ­νε πατά­τες στο φως του λυχναριού,…