Περιήγηση: Σοβιετική Ένωση

Ιστορία
Ο Λιμός της Ουκρανίας 1932-1933, θέμα διαχρονικής μαύρης προπαγάνδας ενάντια στην Σοβιετική Ένωση και τον Στάλιν (Τελευταίο)

Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης //  Επίλογος Είμαστε πενήντα ή εκατό χρόνια πίσω από τις προηγμένες χώρες. Πρέπει να διανύσουμε αυτή την απόσταση…

Ιστορία
Ο Λιμός της Ουκρανίας: Θέμα διαχρονικής μαύρης προπαγάνδας ενάντια στην ΕΣΣΔ και τον Στάλιν (Μέρος VΙ/VIII)

Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης //  Η δράση των Ουκρανών εθνικιστών συνεργατών των Ναζί αποτυγχάνει. Ο λαός στηρίζει την Αντίσταση. Είμαστε πενήντα ή…

Ιστορία
Ο Λιμός της Ουκρανίας: Θέμα διαχρονικής μαύρης προπαγάνδας ενάντια στην ΕΣΣΔ και τον Στάλιν (Μέρος VI/VIIΙ): Μαύρη προπαγάνδα και συκοφάντηση

Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης //  Μαύρη προπαγάνδα και συκοφάντηση Είμαστε πενήντα ή εκατό χρόνια πίσω από τις προηγμένες χώρες. Πρέπει να διανύσουμε…

Ιστορία
Ο Λιμός της Ουκρανίας: Θέμα διαχρονικής μαύρης προπαγάνδας ενάντια στην ΕΣΣΔ και τον Στάλιν (Μέρος V/VIIΙ): Ανάκαμψη

 Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης //  Η Δράση της Σοβιετικής εξουσίας φέρνει την Ανάκαμψη Είμαστε πενήντα ή εκατό χρόνια πίσω από τις προηγμένες…

Ιστορία
Ο Λιμός της Ουκρανίας: Θέμα διαχρονικής μαύρης προπαγάνδας ενάντια στην ΕΣΣΔ και τον Στάλιν (Μέρος IV/VIIΙ): Η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής

Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης //  Η καταστροφή της αγροτικής παραγωγής Είμαστε πενήντα ή εκατό χρόνια πίσω από τις προηγμένες χώρες. Πρέπει να…

Ιστορία
Ο Λιμός της Ουκρανίας: Θέμα διαχρονικής μαύρης προπαγάνδας ενάντια στην ΕΣΣΔ και τον Στάλιν (Μέρος ΙΙ/VIIΙ): Η Κολεκτιβοποίηση

Γράφει ο Πάνος Αλεπλιώτης //  Είμαστε πενήντα ή εκατό χρόνια πίσω από τις προηγμένες χώρες. Πρέπει να διανύσουμε αυτή την απόσταση σε…

Εικαστικές Τέχνες
Ζωογραφικός εκπαιδευτικός χάρτης της ΕΣΣΔ. Όταν η επιστήμη γίνεται τέχνη και η τέχνη επιστήμη

Ο θαυμάσιος και πρωτότυπος αυτός Χάρτης παρέχει πληροφοριακή και εικονογραφική απεικόνιση της πανίδας όλης τη Σοβιετικής Ένωσης, με κοινά είδη…