Περιήγηση: Σοβιετική Ένωση

Ιστορία
Σαν σήμερα η Ιταλία απέκλεισε την Σοβιετική Ένωση στα ημιτελικά του Euro 1968 με το στρίψιμο γαλλικού φράγκου

Πενή­ντα δύο χρό­νια συμπλή­ρω­νο­νται από την ημέ­ρα που η Ιτα­λία χρειά­στη­κε τo στρί­ψι­μο ενός γαλ­λι­κού φρά­γκου, προ­κει­μέ­νου να… απο­κλεί­σει την…

Σκίτσα
Ούτε στιγμή δε θα ξεχάσουμε ποιος νίκησε το φασισμό — Σοβιετικές αφίσες για την Αντιφασιστική Νίκη

Η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση , ο λαός της, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Μπολ­σε­βί­κων ήταν επι­κε­φα­λής, καθο­δη­γη­τής του τιτάνιου…